Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich


Warning: Undefined array key "PATH_INFO" in /data/www/mrsbrno.cz/www.mrsbrno.cz/templates/mrszs/functions.php on line 53
Důležité upozornění:
i přes veškerou snahu Správy národního parku Podyjí a orgánů ochrany přírody nedošlo k předpokládanému zahnízdění kritickky ohroženého živočicha v okolí rybářského revíru Dyje 13/1.
Pominutím základního důvodu přijatých opatření se počínaje dnem 17. 5. 2023 ruší Nařízení předbežného opatření a rybářský revíre Dyje 13/1 je opět zpřístupněn k výkonu rybářského práva dle standardních podmínek.
Správa národního parku Podyjí děkuje rybářské veřejnosti za spolupráci při vytvoření klidového prostředí pro kriticky ohroženého živočicha respektovaní vydaného předběžného opatření.
 
Důležité upozornění:
na základě Nařízení předběžného opatření vydaného Správou národního parku Podyjí se pro rybářský revír Dyje 13/1 dočasně vyhlašuje
ZÁKAZ RYBOLOVU včetně vstupu do klidového území a užití všech přístupových cest k rybářském revíru v termínu do 30. 6. 2023,
z důvodu ochrany hnízdění kriticky ohroženého živočicha. 
 
 

PF20238