Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Ivanovický potok 1
ev. číslo revíru: 461 041
délka toku: 10,0 km
výměra: 10,6 ha
pobočný spolek pověřený hospodařením: Brno 4

popis:
GPS Z: 49°05'35.73''N, 16°37'12.53''E,  K: 49°09'32.93''N, 16°39'30.92''E
Přítok Svratky. Od ústí do Svratky v Rajhradicích až k pramenům.
K revíru patří nádrže:

1. Kašpárkovo jezero, v k.ú. Brněnské Ivanovice, 0,9 ha
    GPS 49°09'18.57"N, 16°38'35.03"E

2. Typfl,  k.ú. Brněnské Ivanovice, 0,6 ha
    GPS 49°09'13.54"N, 16°38'39.89"E

3. Kmuníčkovo jezero, v k.ú. Holásky, 0,3 ha
    GPS 49°09'10.69"N, 16°38'41.75"E

4. Roučkovo jezero, v k.ú. Holásky, 1,0 ha
    GPS 49°09'03.79"N, 16°38'40.24"E

5. Ledárenské jezero, v k.ú. Holásky, 0,6 ha
    GPS 49°08'57.57"N, 16°38'36.84"E

6. Plavecké jezero, v k.ú. Holásky, 0,7 ha
    GPS 49°08'52.02"N, 16°38'33.94"E

7. Strakovo jezero, v k.ú. Holásky, 0,4 ha
    GPS 49°08'48.20"N, 16°38'33.29"E

8. Kocábka, v k.ú. Holásky, 0,3 ha
    GPS 49°08'48.10"N, 16°38'38.89"E

9. Lávka, v k.ú. Holásky, 0,3 ha
    GPS 49°08'44.99"N, 16°38'41.78"E

10. Opleta, v k.ú. Holásky, 4,0 ha
    GPS 49°08'44.84"N, 16°38'37.46"E

11. Splavisko velké, v k.ú. Chrlice, 1,3 ha
    GPS 49°08'02.80''N, 16°38'34.22''E

12. Splavisko malé, v k.ú. Chrlice, 0,2 ha
    GPS 49°08'00.70''N, 16°38'34.25''E

Na nádrži 11. Splavisko velké (1,3 ha) v části při vtoku platí zákaz lovu - trdliště (vyznačeno tabulemi).
Na nádrži 9. Lávka (0,3 ha) povolen lov ryb pouze mládeži od 8 do 15 let včetně.
Míra štiky 60 cm.