Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Loučka 1A
ev. číslo revíru: 461 185
délka toku:
výměra: 1,6 ha
pobočný spolek pověřený hospodařením: Dolní Loučky

popis:
Rybářský revír tvoří nádrže:

1. Dolní Loučky, v k.ú. Dolní Loučky, 1,2 ha
    GPS 49°21'31.43''N, 16°20'35.44''E

2. Horní Loučky, v k.ú. Horní Loučky, 0,4 ha
    GPS 49°22'15.18''N, 16°20'17.44''E

Na obou nádržích platí zákaz lovu ve vymezeném prostoru od přítoku po obou březích, a to 60 m na nádrži č. 1 a 50 m na nádrži č. 2 (vyznačeno tabulemi). Hranice chráněného pásma tvoří pomyslné spojnice mezi těmito body a přítokem.