Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Morava 6
ev. číslo revíru: 461 086
délka toku: 12,0 km
výměra: 58,0 ha
pobočný spolek pověřený hospodařením: Strážnice

popis:
GPS Z: 48°53'17.27''N, 17°12'52.24''E,  K: 48°55'53.05''N, 17°19'20.84''E
Přítok Dunaje. Od železničního mostu tratě Rohatec-Sudoměřice až k jezu ve Vnorovech.
K revíru patří úsek plavebního kanálu od mostu silnice Rohatec-Petrov (GPS 48°52'34.63''N, 17°14'20.51''E) až k jezu ve Vnorovech (GPS 48°55'44.98''N, 17°19'17.91''E) mimo Veličku.
Součástí revíru je Radějovský potok od vtoku do plavebního kanálu nad Rohatcem až po železniční most Strážnice-Petrov (říční km 6,4).
Zákaz lovu v délce 50 metrů od Vnorovského jezu po toku řeky.
Ve zvláště chráněných územích (přírodní rezervace Oskovec I a Oskovec II, přírodní památka Osypané břehy) není mj. dovoleno provádět jakékoliv zásahy do říčních břehů, rušit hnízdící ptáky.
V přírodní památce Osypané břehy je navíc omezen vstup na náplavové břehy v době od 1. dubna do 15. července.
Obvody jednotlivých zvlášť chráněných území jsou v terénu vyznačeny pruhovým značením červené barvy na stromech a zelených kovových tyčích, sloupky se státními znaky a informačními tabulemi.
Zavážení nástrah zakázáno.
Míra kapra 45 - 70 cm max., štiky 60 cm, lína 30 cm, amura 60 cm a sumce 80 cm.