Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Dyje 13/3
ev. číslo revíru: 463 018
délka toku: 3,6 km
výměra: 11,0 ha
pobočný spolek pověřený hospodařením: Znojmo

popis:
GPS Z: 48°51'29.53''N, 15°52'25.28''E,  K: 48°51'44.00''N, 15°50'32.73''E
Přítok Moravy. Od východního okraje tzv. pole pod Hardeggem po západní okraj Širokého pole (cca 1,7 km) nad mostem v Hardeggu. 
Určené přístupové cesty (viz. mapa):
  • od Čížova - po asfaltové komunikaci směrem na celnici, pravostrannou odbočkou (v lokalitě na Keplech), dále upravenou lesní cestou na Široké pole.
Přístupové cesty jsou označeny tabulemi a tabulkami se siluetou ryby. Na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma je třeba dodržovat Návštěvní řád NP Podyjí. Zejména je zakázáno tábořit, bivakovat a rozdělávat ohně a vstupovat do prostoru hájených úseků (vodní tok, břehové a okolní pozemky).
Při výkonu rybářského práva je na celém úze­mí Národního parku Podyjí zakázáno vstupovat mimo značené a určené cesty a po­břežní pozemky.
Lovná sezóna: 16. 4. až 31. 8.
Denní doby lovu:
  • duben: 6.00 - 19.00 hod. (7.00 - 20.00 hod. letního času)
  • květen, srpen: 6.00 - 20.00 hod. (7.00 - 21.00 hod. letního času) 
  • červen, červenec: 5.00 - 21.00 hod. (6.00 - 22.00 hod. letního času)
Způsoby lovu:
povoleno pouze muškaření na umělou mušku pomocí muškařského prutu a muškařské šňůry. Mušky jsou povoleny jednoháčkové v počtu maximálně 2 kusů na návazci.
Zákaz vláčení a lovu pomocí kulového plovátka či jiných nosičů.
Lov jiných ryb kromě lososovitých a lipana je zakázán, v případě ulovení se musí tyto ryby vrátit zpět do toku.
Míra pstruha obecného 30 cm a lipana 35 cm.
NP mapa