Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

vznikl v roce 1990 odštěpením od Českého rybářského svazu na základě Usnesením ustavujícího sjezdu konaného ve Znojmě.

Poslání svazu je:

  • spolčování občanů vedených společným zájmem o rybářství ve smyslu právních předpisů upravujících rybářství,
  • uplatňování společného zájmu pobočných spolků jakožto organizačních jednotek Svazu,
  • podílení se na ochraně přírody, krajiny a životního prostředí, 
  • podílení se na mimoškolní výchově dětí a mládeže na úseku rybářství, ochrany přírody, krajiny a životního prostředí,
  • rozvíjení a popularizování rybářství a rybářského sportu.

Hlavní a vedlejší hospodářsá činnost:

  • Hlavní činností Svazu je naplňování poslání a plnění úkolů vymezených ve Stanovách. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost není hlavní činností Svazu ani jeho organizačních jednotek.
  • Hlavní činnost Svazu a jeho organizačních jednotek může být financována především z členských příspěvků, příjmů za prodej povolenek k lovu ryb a vodních organizmů, příjmů z prodeje rybích násad a tržních ryb, grantů a dotací, darů a zisku z vedlejší hospodářské činnosti. 
  • Svaz a jeho organizační jednotky mohou vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost pouze za účelem podpory hlavní činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku.
  • Zisk z činnosti Svazu a jeho organizačních jednotek lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Svazu a organizačních jednotek. 
  • Předmětem vedlejší hospodářské činnosti Svazu je:
a)  pořádání odborných, společenských a sportovních akcí v oboru rybářství,
b)  výroba rybích násad a tržních ryb za účelem jejich prodeje.

Působnost:

Moravský rybářský svaz, z.s. obhospodařuje rybářské revíry na celém území Jihomoravského kraje, na převážné většině území Zlínského kraje a částečně na území Olomouckého kraje a kraje Vysočina.