Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

1) Jako člen Moravského rybářského svazu, z.s.:

Žadatel o členství musí absolvovat následující kroky a úkony:

 1. navštívit kterýkoliv pobočný spolek Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) a požádat o přijetí za člena vyplněním přihlášky
 2. na základě rozhodnutí výboru o přijetí za člena uhradit zápisné a členský příspěvek na příslušný kalendářní rok
 3. požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro členy

K získání povolenky je nutno předložit:

 1. platný rybářský lístek
 2. splnění podmínek dle § 7, odst. 5, Stanov MRS, z.s.
 • Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.
 • „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

 

2) Jako nečlen:

 1. navštívit kteréhokoliv prodejce povolenek MRS (sekretariát svazupobočné spolky, Pálava, spol. s .r.o., Zdeňka JaníčkováVladimír Perna -Vranov nad dyjí tel.: 603 568560, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel.: 608 983884)
 2. požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro nečleny
 3. předložit platný rybářský lístek
 • Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku, nebo u cizích státních příslušníků dále jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.
 • „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS, nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.