Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Dyje 5
ev. číslo revíru: 461 024
délka toku: 9,0 km
výměra: 1 600 ha
spolek pověřený hospodařením: MRS, z.s. Brno

popis:
GPS Z: 48°51'30.47''N, 16°43'19.92''E,  K: 48°53'34.79''N, 16°38'39.31''E
Přítok Moravy. Od hráze Novomlýnské nádrže až k hrázi Věstonické nádrže.
Zákaz lovu v úsecích (vyznačeno tabulemi):
  • silnice Dolní Věstonice - Strachotín
  • od skládky hradidel až po sjezd k čerpací stanici Milovice
  • v areálu TJ Vodní sporty
  • od přístaviště Povodí Moravy s. p. až po hráz Věstonické nádrže
  • v odvodňovacích kanálech kolem nádrže
  • v prostorách ohraničených bojemi, kde provádí uživatel revíru hospodářskou těžbu ryb
  • ve vzdálenosti 50 m od přístavního mola výletního parníku
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem porušovat kamenné opevnění přemísťováním jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst.
Rovněž je zakázáno rozdělávání ohňů na asfaltovém opevnění.
Zákaz přechovávání přisvojených ryb v odvodňovacích kanálech kolem nádrže. 
Zákaz instalace bójek, kromě bójek sloužících k lovu dravých ryb (viz. lov ryb na bójku).
Lov z loděk povolen. 
Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm a candáta 50 cm. 
V k.ú. Strachotín platí obecně závazná vyhláška obce Strachotín č. 2/2014 "O zajištění ochrany životního prostředí v k.ú. Strachotín".
V k. ú. obce Šakvice platí obecně platná vyhláška obce Šakvice číslo 2/2015 a v k. ú. obce Přítluky platí obecně platná vyhláška obce Přítluky číslo 2/2016.

Upozornění: Do revíru byla nasazena násada kapra s trvalou kotvičkovou značkou umístě­nou pod hřbetní ploutví. Každý oprávněný k lovu, který uloví takto označenou rybu je povinen se řídit všeobecným ustanovením Bližších podmínek výkonu rybářského práva.
Kapr znacka2Znacka 11Znacka1